60
Regulamin
 • 1. Poniższe warunki określają prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą towarów do klientów za pośrednictwem strony slim24.pl
 • 2. Składając i zatwierdzając zamówienie, Klient oświadcza, że w pełni akceptuje warunki tego zamówienia, jak również całość niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz że jest osobą pełnoletnią
 • 3. Kontakt do Działu Obsługi Klienta : office@slim24.pl lub listownie na adres: IQLab, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa
 • 4. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.slim24.pl
 • 5. Sprzedawcą i dystrybutorem produktów oferowanych na stronie jest firma: IQLAB, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa NIP 563-191-51-31
 • 6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, do wyczerpania zapasów.
 • 7. Wszystkie ceny podawane na stronie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i zaakceptowaniu regulaminu
 • 8. Firma IQLab zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie www.slim24.pl , wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 • 9. Przesyłka z zamówionym towarem jest płatna gotówką listonoszowi przy odbiorze lub poprzez system płatności online.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy.
  • 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: IQLab, ul. Złota 61, 00-819 Warszawa, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta : office@slim24.pl
  • 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
   • 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • 2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • 3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • 4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • 5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   • 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na konto Klienta podane w oświadczeniu.
   • 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 • 11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i zobowiązuje zamawiającego do odbioru zamówionego towaru.
 • 12.Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania poprzez email: office@slim24.pl
 • 13. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany w trakcie składania zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 • 14. IQLab dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na stronie www.slim24.pl. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości lub przeoczenia w treści dostępnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i poprawiania treści na stronie w dowolnym momencie.Zamieszczane nazwiska i zdjęcia są umowne i mają jedynie charakter poglądowy.
 • 15. Jak wskazano powyżej zdjęcia zamieszczanych towarów są umowne i mają jedynie charakter poglądowy, w związku z tym IQLab nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności podobieństwa lub innych błędów. W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych towarów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu towaru, IQLab nie ponosi odpowiedzialności.
 • 16. Oferowane suplementy diety, preparaty oraz kosmetyki nie są lekarstwami i nie mogą być traktowane jako takie.Produkty odchudzające są w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się zdrowe odżywianie, doskonale zrównoważone i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych. Kuracje odchudzające nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży i osób starszych. Utraty masy ciała i ponowne przybierania na wadze mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub dietetykiem.
 • 17. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • 18. IQLab ( www.slim24.pl )zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Zmiany będą widoczne dla klientów w trybie on-line i będą dotyczyć sprzedaży, która nastąpiła po korekcie.
ORDER NOWORDER NOW
ForeverSlim jest suplementem diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników..
Prezentowane opinie i zdjęcia nie są wiążące